EMU & MASTER KODLAR


Besttel UYDU ALICISI EMU MASTER KODLAR

MARKA MODEL EMU KODU MASTER KODU EKLEYEN KUMANDA RESMİ
Besttel M?CROBOX FULL HD; EMU içinde; ekleme ,silme, düzeltme yapmak isterseniz. NEXT tu?una bas?n?z EMU menüsü aç?l?r ( el kumandas? üst taraf?ndaki MAV? renk tu?un alt?ndaki) ve menüsünde yönlendirildi?i ?ekilde gerekirse i?lem yapabilirsiniz. *EMU ve BISS Deaktif hale getirmek Kumanda resmi
Besttel M?CROBOX FULL HD; EMU içinde; ekleme ,silme, düzeltme yapmak isterseniz. NEXT tu?una bas?n?z EMU menüsü aç?l?r ( el kumandas? üst taraf?ndaki MAV? renk tu?un alt?ndaki) ve menüsünde yönlendirildi?i ?ekilde gerekirse i?lem yapabilirsiniz. *EMU ve BISS Deaktif hale getirmek Kumanda resmi
Besttel 2200-2350; )BISS AÇMA: MENU tu?una bas?n?z, menu içinde ARAÇLAR sayfas?n? seçiniz ve 0000 tu?lay?n?z. BISS MENÜSÜNÜ kapamak için EXIT TU?UNA bas?n?z. 3328 Kumanda resmi
Besttel 2200-2350; )BISS AÇMA: MENU tu?una bas?n?z, menu içinde ARAÇLAR sayfas?n? seçiniz ve 0000 tu?lay?n?z. BISS MENÜSÜNÜ kapamak için EXIT TU?UNA bas?n?z. 3328 Kumanda resmi
Besttel M?N? HD; B?ss Açmak Için; Menü-araçlar-9999 Tu?lay?n. 3327 Kumanda resmi
Besttel M?N? HD; B?ss Açmak Için; Menü-araçlar-9999 Tu?lay?n. 3327 Kumanda resmi
Besttel FHD 2500; BISS düzenleme için takip edilmesi gereken ad?mlar; Menu-OTHERS(Di?erleri)-Softcam Key Veri taban? seçiniz-Konfigürasyon dosyalar? yönetme ad?m?n? seçiniz-Constant.cw seçiniz- Daha sonra,Keyler görünür,keyleri buradan düzenleyebilirsiniz. 3327 Kumanda resmi
Besttel FHD 2500; BISS düzenleme için takip edilmesi gereken ad?mlar; Menu-OTHERS(Di?erleri)-Softcam Key Veri taban? seçiniz-Konfigürasyon dosyalar? yönetme ad?m?n? seçiniz-Constant.cw seçiniz- Daha sonra,Keyler görünür,keyleri buradan düzenleyebilirsiniz. 3327 Kumanda resmi
Besttel 5200; )BISS/EMU AÇMA (C?HAZ ÇALI?IRKEN D?REKT NUMARAYI TU?LAYINIZ): önce 9713-onaylad?ktan sonra 8282 BISS/EMU MENÜSÜNÜ KAPAMAK ?Ç?N ? EXIT ? TU?UNA BASINIZ. 3327 Kumanda resmi
Besttel 5200; )BISS/EMU AÇMA (C?HAZ ÇALI?IRKEN D?REKT NUMARAYI TU?LAYINIZ): önce 9713-onaylad?ktan sonra 8282 BISS/EMU MENÜSÜNÜ KAPAMAK ?Ç?N ? EXIT ? TU?UNA BASINIZ. 3327 Kumanda resmi
Besttel 2300-2400; )BISS AÇMA: MENU tu?una bas?n?z, menu içinde ARAÇLAR sayfas?n? seçiniz ve 0000 tu?lay?n?z. BISS MENÜSÜNÜ kapamak için EXIT TU?UNA bas?n?z. 3328 Kumanda resmi
Besttel 2300-2400; )BISS AÇMA: MENU tu?una bas?n?z, menu içinde ARAÇLAR sayfas?n? seçiniz ve 0000 tu?lay?n?z. BISS MENÜSÜNÜ kapamak için EXIT TU?UNA bas?n?z. 3328 Kumanda resmi
Besttel 2100; BISS/EMU açma:S?ras?yla, MENU tu?una bas?n?z ?Menu içinde Sistem kurulum sayfas?-kurulum sayfas?ndan TV sistem seçene?i üzerindeyken? 0000 tu?lay?n?z ?el kumandas?ndan k?rm?z? tu?a bas?n?z. BISS menüsünü kapamak için 0000 bas?n?z,menüden ç?kmak için EXIT 3329 Kumanda resmi
Besttel 2100; BISS/EMU açma:S?ras?yla, MENU tu?una bas?n?z ?Menu içinde Sistem kurulum sayfas?-kurulum sayfas?ndan TV sistem seçene?i üzerindeyken? 0000 tu?lay?n?z ?el kumandas?ndan k?rm?z? tu?a bas?n?z. BISS menüsünü kapamak için 0000 bas?n?z,menüden ç?kmak için EXIT 3329 Kumanda resmi
Besttel 4100-5100; EMU YOK 3328 Kumanda resmi
Besttel 4100-5100; EMU YOK 3328 Kumanda resmi
Besttel mini scartbox; info 0000 key düzenleme info 1234 3328 sinan öztürk Kumanda resmi
Besttel mini scartbox; info 0000 key düzenleme info 1234 3328 sinan öztürk Kumanda resmi


=>Aradığın şifre yokmu ? Bulduysanız lütfen Burayı tıklayarak Eklermisin.
=>Besttel Türksat 4a kanal listeleri için tıklayın.

Kullanıcıların daha önceki aramaları :

Besttel uydu alıcısı şifresi

Bestteluydu alıcısı fabrika ayarları şifresi

Besttel master kodu

Besttel uydu alıcısı menü şifresi

Besttel biss şifresi

Besttel mini uydu alıcısı master şifresi

Besttel güncel yazılım

Besttel uydu alıcısı şifre kırma

Besttel şifresi

Besttel mini uydu master kodu ve şifrsi

Besttel turksat usb kanal dosyası yükleme dosyası

Besttelmenü şifresini unutum

Besttel güncelleme yardım

Besttel kanalları nasıl yüklerim